There’s a girl but I let her get away It’s all my fault ’cause pride got in the way And I’d be lying if I said I was ok About that girl the one I let get away I keep saying no This can’t be the way we’re supposed to be I keep saying no […]

After sometimes, I’ve finally made up my mindShe is the girl and I really want to make her mineI’m searching everywhere to find her againTo tell her I love herAnd I’m sorry ’bout the things I’ve doneI find her standing in front of the churchThe only place in town where I didn’t searchShe looks so […]

Danh mục: Luyện Nghe Tiếng Anh

Luyện nghe tiếng Anh là một bước rất cơ bản và quan trong để nắm bắt được một ngôn ngữ mới. Quá trình nghe cần phải kiên trì và diễn ra đều đặn mỗi ngày.

Tài liệu phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều cho người học tiếng Anh. Yêu cầu của tài liệu phải vừa đơn giản, vừa dễ nghe và phải đi từ cấp độ dễ đến khó để người học không nản chí trên con đường “thỉnh” ngôn ngữ mới.

Đây là bộ tài liệu hội tụ đầy đủ những yêu cầu mà người tự học tiếng Anh cần có. Tài liệu gồm 6 phần và cấp độ của mỗi phần cũng tăng lên.

Going Camping

The Bright family went camping on the weekend. The Bright family went to Silent Lake. The Bright family left on Friday. They camped for three days. The Bright family brought a big tent. They brought a lot of food. They brought insect repellent. The Bright family had a campfire on Friday. They roasted marshmallows. They […]

admin

My Flower Garden

My name is Anne. I love flowers. I have a flower garden. My garden is in front of my house. My neighbour has a garden too. My garden has different types of flowers. I have roses in my garden. I have tulips in my garden. I have petunias in my garden. My garden has different […]

admin