Danh mục: Spotlight Engish

Spotlight English là một hình thức học tiếng Anh thông qua chủ đề cụ thể, sát với thực tế, giúp người học tiếng Anh hứng thú và dễ dàng nắm bắt.
Với việc sử dụng ít từ vựng khó và giọng đọc chậm rãi dễ nghe bằng ngữ điệu Anh Anh và Anh Mỹ, bạn có thể nhại theo mà không phải mất nhiều công sức. Từ đó giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn.
Trang nguồn: https://spotlightenglish.com/

No Baby, No Shame in Infertility

I. TRANSCRIPT Liz Waid and Colin Lowther look at the social attitudes around infertility. Many people hope to have children. But sometimes, they are not able. This can bring great

The Terrible and Interesting Mosquito

I. TRANSCRIPT Liz Waid and Colin Lowther look at the mosquito. This insect causes big problems around the world. But knowing about this insect can protect people from its dangerous